POSKYTOVANIE SLUŽIEB V OBLASTI GEOFYZIKÁLNEHO PRIESKUMU A VÝSKUMU PRE POTREBY RÔZNYCH
HOSPODÁRSKYCH ODVETVÍ A CIVILNÉHO SEKTORA

GEOLOGICKÉ OPRÁVNENIE

This browser does not support PDF's. Please download the PDF to view it:
geologicke_opravnenie_[pdf]

GEOLOGICKÉ OPRÁVNENIE (zmena)

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it:
geologicke_opravnenie_zmena_[pdf]

ODBORNÁ SPOSOBILOST [+ENG]

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it:
odborna_sposobilost_[pdf]

VZDELANIE [+ENG]

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it:
diplom_[pdf]